SUPERWIZJE

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu.

Jest to proces, w którym jeden coach, zwykle bardziej doświadczony, wspiera innego coacha w jego rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom, które ten napotyka w trakcie swojej praktyki coachingowej.

OBSZARY WSPARCIA SUPERWIZYJNEGO

Obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha, np.

 • rozwój umiejętności coachingowych,
 • poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Superwizor może dodatkowo pełnić rolę mentora w obszarze budowania i rozwoju indywidualnej praktyki coachingowej. W tym zakresie wspólna praca zwykle dotyczy takich przykładowych tematów jak:

 • definiowanie obszaru specjalizacji coachingowej,
 • określenie modelu biznesowego i obszarów przewago konkurencyjnej na rynku usług coachingowych,
 • wypracowanie strategii pozyskiwania potencjalnych klientów coachingowych,
 • budowanie marki osobistej coacha.

 RODZAJE SUPERWIZJI

Jako superwizor pracuję z klientami w trzech obszarach…

SUPERWIZJA ROZWOJOWA

Celem superwizji rozwojowej jest wsparcie coacha w jego rozwoju w różnych obszarach jego profesjonalnego funkcjonowania – definiowanie indywidualnego stylu cochingowego, odkrywanie zasobów obszarów rozwojowych, planowanie ścieżek dalszego rozwoju.

SUPERWIZJA PROBLEMOWA

Celem superwizji problemowej jest przede wszystkim analiza trudnych przypadków, z którymi zetknął się coach w swojej praktyce. Superwizor pomaga zrozumieć, jakie są prawdziwe wyzwania i ograniczenia coacha, jak jego system wewnętrznych przekonań i wartości wpływa na efektywność jego pracy z klientami.

SUPERWIZJA NORMATYWNA

Celem superwizji normatywnej jest rozwój konkretnych umiejętności coachingowych zgodnie z określonymi w różnych podejściach i systemach akredytacyjnych modelami kompetencyjnymi. Tego typu superwizje są często wymagane jako obowiązkowy element procesu certyfikacyjnego lub akredytacyjnego w szkołach coachingu i organizacjach akredytujących coachów. Superwizor analizuje sesje prowadzone przez coacha i udziela mu informacji zwrotnych na temat poziomu zgodności jego umiejętności z wymaganym standardem kompetencyjnym.

Przykładem superwizji normatywnej jest mentor coaching wymagany w procesie akredytacyjnym International Coach Federation (przeczytaj więcej).

Prowadzę superwizję normatywną w oparciu o następujące standardy kompetencyjne:

WYMÓG FORMALNEJ SUPERWIZJI

Znaczenie superwizji w coachingu jest już mocno ugruntowane. Stowarzyszenia zrzeszające coachów wpisały obowiązek superwizji do swoich kodeksów etycznych i jako kluczowe wymaganie w procesach akredytacyjnych. Stanowi to gwarancję ciągłego doskonalenia się coachów i może być traktowane jako oznaka profesjonalizacji zawodu.

Przykłady:

 • International Coach Federation wymaga 10 godzin mentor coachingu przy ubieganiu się o akredytacje na poziomie Associate Certified Coach (ACC) oraz kolejnych 10 godzin po trzech latach w celu odnowienia certyfikatu. Dodatkowym wymogiem do odnowienia jest ukończenie 40 godzin szkoleń z zakresu coachingu, przy czym godziny szkoleniowe można wymienić na godziny superwizji coachingowej (więcej informacji o mentor coachingu i superwizji coachingowej na stronach International Coach Federation – czytaj tutaj)
 • Izba Coachingu wymaga na potrzeby akredytacji coachingowej uczestnictwa w 20 godzinach superwizji oraz kolejnych 25 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat na potrzeby odnowienia akredytacji.

Jeśli poszukujesz wsparcia superwizyjnego albo przygotowujesz się do akredytacji International Coach Federation skorzystaj z naszego wsparcia:

GRUPY SUPERWIZYJNE:

 • Grupa superwizyjna w Olsztynie
 • Grupa superwizyjna w Poznaniu
 • Grupa superwizyjna w Szczecinie

SUPERWIZJE I MENTOR COACHINGI INDYWIDUALNE:


 DEDYKOWANE SUPERWIZJE I PROGRAMY MENTOR COACHINGOWE DLA ORGANIZACJI

Jeśli chciałabyś lub chciałbyś, abyśmy przygotowali indywidualny dedykowany program superwizji lub mentor coachingu dla Twoich trenerów lub coachów, skontaktuj się z nami:

RAFAŁ SZEWCZAK – Dyrektor Programowy Studium Zawodowego Coacha Biznesu – rafal.szewczak@pracownianovo.pl