Program kursu zaawansowanego gotowy

Zakończyliśmy pracę nad programem zaawansowanego kursu dla praktykujących coachów.

Coach, który chce być użytecznym dla swoich Klientów powinien się systematycznie doskonalić. To doskonalenie powinno odbywać się na kilku poziomach:

  • Pogłębianie wiedzy o sobie samym – swoich zasobach, ograniczeniach, czy preferencjach.
  • Poznawanie nowych podejść, technik i narzędzi – Istnieje już wiele badań, które wskazują, które podejścia i techniki najlepiej się sprawdzają w pracy ze specyficznymi wyzwaniami Klientów.
  • Poddawanie się superwizji – Coach musi rozumieć, w jakich obszarach jego ograniczenia i preferencje mogą wpływać na jakość relacji coachingowej i efektywność całego procesu.

Bazując na naszych doświadczeniach z pracy z Klientami coachingowymi w różnych kontekstach oraz doświadczeniach związanych ze szkoleniem coachów i przygotowywaniem ich do akredytacji International Coach Federation, stworzyliśmy program zaawansowanego kursu coachingowego. A w nim…

  • Intensywna praca nad poszerzaniem samowiedzy coacha – Od profesjonalnego coacha wymaga się, aby on sam był spójny i poukładany.
  • Definiowanie specyfiki własnego stylu coachingowego – Wiedza jakim coachem jestem, co mnie charakteryzuje, z jakimi Klientami lubię pracować, z jakimi nie chcę pracować, jest bardzo istotna. Pomaga samemu coachowi określić obszar swojej specjalizacji. Jego Klientowi z kolei, pomaga świadomie wybrać tego właśnie coacha. Im lepsze dopasowanie, tym lepsze efekty.
  • Zdobywanie nowych umiejętności coachingowych na zaawansowanym poziomie – Obecność coachingowa, uważność, odwaga, odkrywanie „ludzkiej twarzy”.
  • Poznawanie technik i narzędzi wywodzących się z różnych podejść psychologicznych – Coaching bardzo dużo czerpie z psychologii i psychoterapii. Warto wiedzieć, jakie techniki najlepiej sprawdzają się w pracy, z jakimi tematami coachingowymi.
  • Omawianie sytuacji trudnych, z którymi coachowie spotykają się w swojej praktyce coachingowej – Okresowa superwizja jest kluczowa z punktu widzenia zachowania higieny psychicznej i profilaktyki wypalenia zawodowego.
  • Przygotowanie do egzaminu International Coach Federation na poziomie Professional Certified Coach.

Program jest bardzo intensywny rozwojowo. Zaplanowaliśmy różnorodne formy i techniki pracy – sesje szkoleniowe, cotygodniowe teleklasy merytoryczne, pracę w parach coachingowych, superwizje sesji i zadania indywidualne.

Uważnie wybraliśmy obowiązkową literaturę dla uczestników, która z jednej strony ma pogłębiać kompetencje coacha, a z drugiej zapraszać go do intensywnej Wewnętrznej Podróży.

Sprawdź nasz program PROFESJONALNY COACH

 

Jeśli masz pytania o szczegóły, napisz lub zadzwoń – kontakt.

A jeśli jesteś na początku swojej drogi coachingowej, pomyśl o naszej Szkole Coachów – Program jest aprobowany przez International Coach Federation – Informacje o Studium Zawodowym Coacha Biznesu.

Zobacz inne wpisy:

Studium Zawodowe Coacha Biznesu z certyfikatem International Coach Federation