Profesjonalny coach

Nasz kurs STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU to dwa poziomy kształcenia:

 • Coach Biznesu (w tym 11h mentor coachingu)
 • Profesjonalny Coach (w tym kolejne 11h mentor coachingu)

Łącznie 147 godzin zaaprobowanych przez International Coach Federation.

International Coach Federation sprawdził gruntownie nasze oba programy i powierzył łącznie Studium Zawodowemu Coacha Biznesu akredytację na najwyższym poziomie ACTP. Po tej akredytacji absolwenci mogą ubiegać się o certyfikaty ACC ICF oraz PCC ICF ścieżką ACTP.

PROFESJONALNY COACH to program dla zaawansowanych coachów, którzy zainteresowani są rozwojem kompetencji coachingowych i poszukiwaniem swojego stylu pracy z klientami. Program jest oparty na standardach kompetencyjnych International Coach Federation i przygotowuje do międzynarodowej akredytacji na poziomie Professional Certified Coach (PCC).

Co oferujemy?

 • Praca na różnych poziomach: 1) poszerzanie wiedzy o nowych metodach i technikach, 2) doskonalenie umiejętności pracy w relacji coachingowej, 3) stwarzanie okazji do przyglądania się sobie w roli coacha.
 • Prowadzący z akredytacjami International Coach Federation: Michał Bloch (MCC) i Rafał Szewczak (PCC).
 • Intensywny program rozwoju wykorzystujący różnorodne formy: tradycyjne szkolenia, teleklasy merytoryczne, pracę w parach coachingowych (tzw. peer coaching) i interwizyjnych (wzajemna superwizja).
 • Praca w oparciu o autorskie modele nauczania – Model Efektywnego Szkolenia i Model Coachingu NOVO.
 • Wsparcie w rozwoju praktyki coachingowej po zakończeniu kursu.

Warunki uczestnictwa w programie to:

 • Minimum 150 godzin doświadczenia w pracy coachingowej z klientami.
 • Ukończony program podstawowy COACH BIZNESU NOVO*.
 • Podczas trwania szkolenia praca z minimum 2 klientami coachingowymi.
 • Gotowość do intensywnej pracy pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

*UWAGA! W programie Profesjonalny Coach NOVO mogą wziąć udział również osoby, które ukończyły wcześniej inny kurs niż Coach Biznesu NOVO. ICF dopuścił taką możliwość, po uprzedniej weryfikacji stanu wiedzy i kompetencji uczestnika, który ukończył w inny niż w NOVO kurs akredytowany lub nawet kurs nieakredytowany (zgodny z kompetencjami i kodeksem etyki ICF na poziomie programowym)!
Po zaaprobowaniu przez superwizorów NOVO programu podstawowego, przyszłemu uczestnikowi kursu Profesjonalny Coach zostają zaliczone godziny z jego poprzedniego kursu (na podstawie rozmowy kwalifikującej, testu wiedzy oraz analizy nagrania – superwizji). Tym samym po ukończeniu w kolejnym etapie kursu Profesjonalny Coach (w tym zdaniu egzaminu końcowego ewaluującego kompetencje coachingowe) absolwent otrzymuje certyfikat ACTP i możliwość ubiegania się o certyfikat PCC ścieżką ACTP!

Przebieg programu (ogółem 65 godz. zegarowych):

 • Szkolenie stacjonarne (2 x 14 godz.)
 • Teleklasy merytoryczne (8 x 1,5 godz.)
 • Samodzielna praca rozwojowa (15 godz.)
 • Mentor coaching grupowy (7 godz.)
 • Mentor coaching indywidualny (3 godz.)

Zapytaj o szczegóły programu...

Odpowiemy na każde Twoje pytanie…

 • Zapytaj o szczegóły programu.
 • Zapytaj o metody i sposób realizacji kursu.
 • Dowiedz się o terminach.
 • Sprawdź szczegółowe warunki uczestnictwa.