RAFAŁ SZEWCZAK

Rafał - small

Specjalizuję się w rozwoju kompetencji coachingowych. Szkolę i wspieram w rozwoju innych coachów. Jestem Dyrektorem Programowym w Pracowni Coachingu NOVO i współautorem programów nauczania w Studium Zawodowym Coacha Biznesu i Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego. Współtworzyłem program Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET i programy rozwojowe z zakresu coachingu w wielu organizacjach biznesowych. Odpowiadam za jakość kształcenia w projektach realizowanych przez Pracownię Coachingu i ich zgodność z wymogami akredytacyjnymi International Coach Federation oraz z wymogami akredytacyjnymi Izby Coachingu.

Prowadzę bloga poświęconego coachingowi – www.educoaching.pl

Przygotowuję coachów do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach (ACC) oraz do akredytacji Izby Coachingu.

icflogo07Jestem współwłaścicielem firmy szkoleniowo-doradczej NOVO sp. z o.o. Prowadzę własną praktykę coachingową, zarówno w obszarze life coachingu jak i coachingu biznesowego. Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w biznesie. Jestem zrzeszonym w International Coach Federation oraz European Mentoring and Coaching Council.

Pracuję w oparciu o następujące podejścia: 

 • w coachingu – coaching oparty na dowodach, model CoachWise, model GROW, model NOVO,
 • w counsellingu – Gestalt, podejście skoncentrowane na osobie, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu,
 • w szkoleniach – model efektywnego szkolenia NOVO.

Obszary mojej specjalizacji:

 • superwizja coachingowa – rozwój kompetencji specjalistycznych doświadczonych coachów i wsparcie w procesach akredytacyjnych International Coach Federation,
 • coaching przedsiębiorczości – wsparcie młodych przedsiębiorców w budowaniu i rozwoju własnych firm,
 • small business coaching – wsparcie przedsiębiorców w zakresie rozwoju efektywności biznesowej,
 • coaching osobistej efektywności – zwiększanie efektywności w takich obszarach jak: komunikacja i wywieranie wpływu, trudne relacje, narzędzia zarządzania sobą w czasie, balans i równowaga,
 • coaching zespołowy – wspieranie zespołów w podnoszeniu ich efektywności oraz radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi,
 • coaching przywództwa – wspieranie w rozwoju i efektywności menedżerów w organizacjach,
 • performance coaching dla trenerów i coachów – rozwój kompetencji trenerskich i coachingowych i wzmacnianie pozycji w roli trenera i coacha.

Zapraszam do kontaktu – tel. +48 502 709 208, e-mail: rafal.szewczak@pracownianovo.pl

Moje przygotowanie merytoryczne:

Jestem akredytowanym coachem ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC) oraz akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu.

 • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – psycholog
 • Podyplomowe Studia Socjoterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP,
 • ABC Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Centrum Terapii Krótkoterminowej,
 • CoachWise Essentials™, Coaching Center,
 • CoachWise Equipped™, Coaching Center,
 • CoachWise Proficiency™, CoachWise SA,
 • Psychologia Coachingu, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Metodyka doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Opinie o mojej pracy i o mnie: